جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

قریب بار

حمل و نقل بین المللی
   ۵۵۲۰۲۹۵۹, ۵۵۲۰۲۰۲۹, ۵۵۲۰۲۲۰۸, ۷۱~۵۵۲۰۸۸۶۱, ۸~
  تهران - تهران - جاده قم - روبروی آسیاب قرمز - پ. 653