پنجشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۸ / 12 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پیشگام دریا (مسئولیت محدود)

خدمات دریائی و کشتیرانی
   
   ۰۲۱-۸۸۷۴۰۸۳۰-۱ - ۸۸۷۵۱۴۴۶
  تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی ـ خیابان شهید صابونچی (مهناز) ـ پلاک ۴۸ ـ طبقه دوم ـ واحد ۶۲