چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

پتروشیمیایی جهان، شركت

بازرگانی - واردات و/یا صادرات كالا
   ۸۸۷۲۲۴۱۸
  تهران - تهران - خ. خالداسلامبولی - خ. یازدهم - پ. 8 - طبقه همكف