چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
بانک اطلاعات مشاغل

صنعتی پروز، شركت

برق : تابلوهای برق فشارقوی و/یا ضعیف
   ۳~۳۳۹۳۰۱۳۲
  تهران - تهران - امیركبیر - ك. بهاءالدوله - ساختمان سپهر - ط. سوم - واحد 301