شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

مشاور و مدرس آموزش در صنایع

برنامه ریزی و آموزش در صنایع و سازمانها
مشاور و راه اندازی سیستم های آموزشی در صنایع و ادارات و سازمان مدرس دوره های نیاز سنجی برنام ه ریز و اجرای آموزش در صنایع و سازمانها
   
   09126051900
  کرج