سه شنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۹ / 27 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

زیبا

نساجی : بافندگی
   ۵۵۶۲۰۳۰۶
  تهران - تهران - خ. 15خرداد غربی - چهارراه گلوبندك - ك. بادامچی - ك. حمام تابش - پ. 6