شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پرتو ایما، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر
   ۲~۸۸۷۲۷۰۲۱, ۸۸۷۱۰۰۰۱, ۸۸۴۲۱۳۸۰, ۸۸۴۳۱۵۳۶
  تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - پ. 347 - ط. چهارم