دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

میرقیاسی، مریداله

پارچه - فروش (بزازی)
   ۵۵۸۰۷۵۴۰
  تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار امیر - سرای دوم ملك - پ. 7