چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

غزال

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین
   ۶۶۸۹۳۹۴۹, ۶۶۳۶۷۵۶۶, ۶۶۸۷۶۵۶۶
  تهران - تهران - خ. آزادی - خ. خوش شمالی - جنب پمپ بنزین