پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

معیری، دكتر حشمت

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم
   ۸۸۷۱۰۲۹۷, ۸۸۷۱۳۰۶۸
  تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - بعد از تقاطع خیابان فتحی شقاقی - پ. 15 - ش. 13