پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

اقیانوس آبی

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۸۸۷۴۴۰۵۱, ۸۸۷۵۶۳۶۷
  تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - خ. صابونچی (مهناز) - ك. 5 - پ. 22