پنجشنبه, ۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 13 May, 2021
بانک اطلاعات مشاغل

امید

نساجی : بافندگی
   ۵۵۶۰۶۱۲۹, ۵۵۸۰۲۹۶۳
  تهران - تهران - خ. خیام - بازار دروازه نو - ك. مزینی - ك. نانوا - پ. 18