پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

فستوپنوماتیك، شركت

مهندسی : اتوماسیون صنعتی
   ۸۸۸۲۹۲۲۵, ۸۸۸۲۲۱۶۲, ۸۸۸۴۰۱۵۶, ۸۸۳۱۵۶۴۰
  تهران - تهران - خ. انقلاب - بعد از میدان فردوسی - خ. فرصت - ك. بهبهان - پ. 1