پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

تبادل كار، شركت

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی
   ۴~۴۴۵۲۵۲۷۰
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر 9 - روبروی شهاب خودرو - خ. نخ زرین