جمعه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 21 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

شركت فراگامان توسعه سهند

مشاوره مديريتي
مطالعات امكانسنجي بازار ، تكنولوژي و مالي و اقتصادي در پروژه هاي سرمايه گذاري طراحي و استقرار سيستمهاي برنامه ريزي و كنترل توليد
   
   09143081867
  تبريز خيابان شريعتي جنوبي