پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

فروش مستقیم دانه های روغنی(شرکت آذرین)

کنجد افغانی_ کنجد هندی_ کنجد پاکستانی_ روغن کنجد_ پودر نارگیل_ کنجاله_سیاه دانه_مغز تخمه
کنجد آذرين تنها کنجد شسته با تاييد وزارت بهداشت و نشان سيب سبز جهت استفاده در فروشگاه هاي روغن کشي، کارخانه ها،قنادي ها و نانوايي هاي سراسر کشور به قيمت درب کارخانه.