سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

بیژن، كارخانه

غذایی : مواد و محصولات - تولید
   ۷~۶۶۸۰۷۱۸۶
  تهران - تهران - جاده قدیم كرج - خ. صنایع فلزی - خ. 17شهریور - خ. كاوش