سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

همفكران ارتباطات نوین، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - فروش، نصب و/یا تعمیر
   ۲~۸۸۳۲۳۹۷۰, ۸۸۸۲۱۳۵۰
  تهران - تهران - خ. سنایی - ش. 100 - ط. اول - واحد 2