جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پروا (پگاه)

عكاسی و/یا فیلم برداری : دوربین - فروش و/یا تعمیر
   ۳۳۹۰۷۴۶۰, ۳۳۹۲۷۸۰۷, ۳۳۹۴۰۵۸۱, ۰۰۹۱۲۱۱۵۹۴۰
  تهران - تهران - خ. ناصرخسرو - روبروی مدرسه دارالفنون - ك. دكترمسعود - پ. 415