یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

فروشگاه اینترنتی اسباب بازی راه چار

اسباب بازی
فروش انواع روبات هاي هوشمند و عروسک اينتراکتيو - روبات هوشمند زومر با کارايي هاي فوق العاده اين سگ زيبا به صدا و دستور شما عکس العمل نشان ميدهد بدون نياز به کنترل از راه دور . به آموزش زبان انگليسي کمک ميکند. ميخوابد. آهنگ ميخواند. خود را به مردن ميزند . ميرقصد . پارس ميکند . لوس ميکند. به نوازش علاقه نشان ميدهد . دنبال شما حرکت ميکند و بسياري از کارهاي ديگر ، براي ديدن فيلم و توضيحات ميتوانيد به سايت راه چار (www.rahchar.com) مراجعه کنيد . - عروسک رباتيک فربي بوم اين عروسک زيبا داراي هنر آموزش دادن ميباشد به او يک اسم بدهيد و با او حرف بزنيد کمک زيادي به آموزش زبان ميکند. قلقکش بديد تکونش بديد خوشحال ميشود . نرم افزار فربي را رايگان دانلود کنيد و هم با نرم افزار و هم عروسک بازي کنيد. فربي به نرم افزار هم واکنش نشان ميدهد . براي ديدن فيلم و توضيحات کاراي عروسک اعجاب انگيز فربي بوم به سايت راه چار (www.rahchar.com) مراجعه کنيد. - عروسک اينتراکتيو بي بي بورن زف آلمان عروسک هاي هوشمند بي بي بورن بصورت واقعي اشک ميريزند شير ميخورند آروغ ميزنند در محيط آروم ميخوابند با صدا بلند بيدار
   
   02177940273
  www.rahchar.com