دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

شرکت صحت سنج سپاهان

بازرسی فنی جرثقیل ، لیفتراک
بازرسی فنی جرثقیل ، لیفتراک آموزش جرثقیل و لیفتراک (ایمنی و اپراتوری) بازسازی بوم انواع جرثقیل (اعم از بوم های شبکه ای و هیدرولیکی) بر اساس استاندارد http://www.s3co.ir
   
   0334-2224383
  اصفهان زرین شهر چهار راه مسجد اعظم مجتمع الغدیر واحد 304