سه شنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۸ / 12 November, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

نیكو منشی، قاسم

غذا : رستوران - چلوكبابی
   ۵۵۶۴۸۱۷۷, ۵۵۶۵۵۳۴۶
  تهران - تهران - كارگر جنوبی - خ. جمال الحق (زربافیان) - نبش كوچه سیگاری - پ. 1