دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

جلیس، شركت

عایق كاری ساختمان (ایزولاسیون)
   ۸۸۹۶۳۳۶۶, ۸۸۹۵۵۷۴۶, ۸۸۹۵۵۷۴۷
  تهران - تهران - سیدجمال الدین اسدآبادی غربی - م. سلماس - ساختمان 110 - واحد 5 - ط. سوم