پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پاكرای، شركت

حمل و نقل بار و كالا : سیمان
   ۶۶۷۱۶۵۷۶, ۶۶۷۰۸۰۵۳
  تهران - تهران - خ. فردوسی - خ. تقوی - خ. انوشیروانی - ساختمان پاكرای - ط. اول - ش. 2