چهارشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۸ / 19 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

سیزان

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۶۶۴۰۸۲۴۴, ۶۶۴۱۳۹۸۹
  تهران - تهران - خ. طالقانی - خ. فریمان - ش. 26 - ساختمان سی ترانس