چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

ساها

حمل و نقل هوایی : خطوط هوایی
   ۶۶۰۰۸۷۵۸, ۶۶۶۹۵۶۸۳, ۶۶۶۹۶۲۰۰
  تهران - تهران - جاده مخصوص كرج - كیلومتر 2 - شركت صنایع هواپیمایی ایران