چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

تدریس و مشاوره و مقاله نویسی

تدریس و مشاوره و مقاله نویسی و تحقیقات بیولوژیکی
بسم الله الرحمن الرحیم باعرض سلام این جانب حامد عبدی کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارشناس زیست شناسی ملکولی- دانشگاه آزاد تهران مرکز با موضوع پایان نامه دوره ارشد: بررسی سطح سرمی و جهش های ژنتیکی ژنهای MMP-9 و MMP-2 دربیماران دیالیزی تحقیقاتی در مورد: بررسی جهش های ژنتیکی ژنهای MMP-7 و ACE در بیماران دیالیزی بررسی شیوع سرطان ها در غرب کشور تحت عنوان: Cancer notification at a referral hospital of Kermanshah, Western Iran (2006-2009) (چاپ شده درمجله : (Asian Pacific journal of cancer prevention آشنا با PCR- electrophoresis- chromatography- ARMS -Primer design- وهم اکنون عضو پژوهشگران انسیتوپاستور ایران به عنوان همکار طرح علاقه مند به همکاری با شما می باشم. شماره تماس: 09366119173
   
   09366119173
  یافت آباد