شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

كوشاشیمی راد

نساجی : مواد شیمیایی - تولید
   ۸۸۵۱۰۷۰۵
  تهران - تهران - قزوین - شهرك صنعتی كیا