چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

ذكائی، دكتر عباس

پزشك : متخصص بیهوشی (آنستزیست)
   ۷~۸۸۷۸۱۲۴۶, ۸۸۷۸۰۴۵۵, ۹~۸۸۷۹۷۶۱۱
  تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. الوند - بیمارستان كسری