سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

طرح و توسعه تلفن ایران، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید
   ۴۴۵۰۴۷۶۳
  تهران - تهران - كیلومتر 7 جاده مخصوص كرج - روبروی پارس خودرو - جنب بانك صادرات