جمعه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۸ / 13 December, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

صنعتی بلا

تولید کفش ورزشی
تلفن کارخانه: ۷ ـ ۶۰۲۶۱۵۶ ـ ۰۲۱ آدرس مشترک: پخش جمشید کفش فدک و کارتون کار
   
   ۰۲۱ - ۸۸۸۲۶۰۸۳ - ۸۸۸۲۶۰۸۸ - ۸۸۳۰۹۹۴۳
  تهران - تهران - خیابان مفتح جنوبی ـ کوچه تور ـ پلاک ۳