دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

جهان بار

حمل و نقل بار و كالا (شركت ها)
   ۵۵۳۰۶۳۶۷, ۵۵۳۰۵۷۴۹, ۵۵۳۰۰۵۷۹
  تهران - تهران - خ. شوش - م. هرندی - پ. 848 و 846