شنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۹ / 31 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

آ. ژ هوانسیان و پسران، شركت

نساجی : مواد شیمیایی - تولید
   ۷~۸۸۸۴۴۱۳۶, ۸۸۸۲۳۳۹۹
  تهران - تهران - ایرانشهر - خ. آذرشهر - ش. 18 و 16 - ط. اول