دوشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 3 August, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

سازمان خدمات موتوری شهرداری

شهرداری ها : سازمان ها، ادارات، مناطق و نواحی
   ۷~۵۵۰۶۲۰۳۴, ۵۵۳۱۶۷۵۱
  تهران - تهران - م. شوش - خ. فدائیان اسلام - روبروی بیمارستان مهدیه