دوشنبه, ۵ آبان, ۱۳۹۹ / 26 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

كشباف

نساجی : بافندگی - كش بافی
   ۵۵۴۱۰۷۳۴, ۵۵۴۱۰۱۵۷
  تهران - تهران - خ. كارگر جنوبی - چهارراه لشگر - خ. كمالی - خ. غفاری - پ. 240 و 238