پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

مظفری

خیاطی : چرخ خیاطی و/یا گلدوزی - فروش و/یا تعمیر
   ۵۵۸۱۰۴۳۱, ۵۵۶۳۷۰۹۶
  تهران - تهران - خ. 15خرداد - م. 15خرداد - ك. سیدولی - ك. منوچهرخانی - پاساژ برقعی - پ. 3/12