شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

مهر

نساجی : بافندگی
   ۳۳۱۲۵۱۶۰
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - جنب پست برق - ساختمان محتشم - پ. 808 - ط. دوم