شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

محمدیاری، جعفر

برشكاری و/یا خمكاری ورق
   ۶۶۸۱۶۱۳۳
  تهران - تهران - یافت آباد - م. حسن آباد - ابتدای ابراهیم آباد - جنب سنگ بری حاج رحمان گاراژ نمونه