شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

هما

حمل و نقل : آژانس كرایه اتومبیل - تاكسی سرویس
   ۳۳۱۵۲۴۸۶, ۳۳۱۵۰۸۵۷, ۳۳۸۱۶۸۶۸, ۳۳۸۱۶۹۶۹
  تهران - تهران - والفجر - بلوك E - ك. ششم مدنی - پ. 121