دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

ندا رایانه، شركت

كامپیوتر : اینترنت - خدمات
   ۲۲۵۰۸۶۰۰, ۲۲۵۰۹۷۰۰, ۳~۲۲۵۰۸۶۱۱
  تهران - تهران - بزرگراه رسالت - خ. استادحسن بنای شمالی - روبروی مركز مخابرات شهیدتندگویان - ش. 544