جمعه, ۱ آذر, ۱۳۹۸ / 22 November, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

دولتی، دكتر عبدالحسین

پزشك عمومی
   ۶۶۶۹۲۸۷۸, ۶۶۶۹۲۷۱۱
  تهران - تهران - سرآسیاب - مهرآباد جنوبی - روبروی پایگاه یكم شكاری - بیمارستان شریعت رضوی