پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

خانه دار، شركت

ابزار : صنعتی - واردات و/یا صادرات
   ۸۸۹۰۳۱۰۴, ۸۸۹۰۷۰۶۹, ۸۸۸۹۹۹۴۵, ۸۸۹۰۷۱۷۷
  تهران - تهران - خ. استادنجات الهی - خ. سپند شرقی - پ. 32 - ط. اول

همچنین مشاهده کنید