پنجشنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۹۹ / 3 December, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

ادریسی

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۵۲۵۱۳
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - پ. 33 - ط. اول