چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

پارس چیرو

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۸۸۷۹۷۴۸۴, ۸۸۸۸۸۹۳۸, ۸۸۷۹۱۶۹۳, ۸۸۷۷۴۹۵۳
  تهران - تهران - خ. گاندی - نبش كوچه هجدهم - پ. 82 - ط. سوم