شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

منطقه 11 - كد 11085

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین
   ۶۶۴۱۱۲۶۷, ۶۶۴۱۱۱۸۰, ۸۰~۶۶۹۶۲۳۷۹
  تهران - تهران - كارگر جنوبی - نبش چهارراه آذربایجان - پ. 394 و 396