سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

مهندسان مشاور بهديس

خدمات فني مهندسي صنايع و سرمايه گذاران- تاسيسات
ليست خدمات فني مهندسي و مشاوره اي قابل ارائه به صنايع ، شركتها و سرمايه گذاران : 1- انجام مشاوره سرمايه گذاري و ارائه طرحهاي توليدي و كسب و كار جديد براي سرمايه گذاران در زمينه انتخاب نوع كار يا خدمات مناسب سودآور براي اجرا در كليه استانها و مناطق صنعتي كشور از برآوردهاي اوليه اقتصادي تا مرحله انتخاب و خريد تكنولوژي وتجهيزات ، اجرا و راه اندازي ( در بخشهاي مختلف صنعت و معدن- كشاورزي- خدمات) 2- فروش انواع طرحهاي توجيهي آماده مربوط به سالهاي گذشته و انجام محاسبات اقتصادي جهت تبديل جزئيات برآورد مالي و اقتصادي طرحهاي توجيهي براي اجرا درسال جاري ( در بخشهاي صنعت و معدن – كشاورزي- خدمات ) 3- ارائـه مشـاوره فنـي درخصوص افزايش بهـره وري و سـود آوري توليد، بهينه سازي فرآيندهاي توليد ، كاهش ضايعـات توليد، مديـريت انـرژي ، مديريت پسماندهاي جامـد ، مديريـت تعميرات و نگهداري پيشگيرانه در كليه پروژه ها و صنايـع شيميـايـي 4- طراحي و نظارت بر اجراي تاسيسات تخصصي بيمارستاني 5- طراحي،‌ ساخت و راه اندازي تصفيه خانه هاي پساب صنعتي و تصفيه آبهاي صنعتي و شرب با استفاده از تك
   
   03132352687-03132352697-09132214157
  اصفهان- خيابان شيخ بهائي- بين بيمارستان مهرگان و اصفهان كلينيك- ساختمان ايزدي- طبقه 4 واحد شماره 3