یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

شركت حمل و نقل بين المللي ودودترابر

حمل و نقل بين المللي
• سرويس كاميون مستقيم به كشورهاي اروپائي و آسياي ميانه و بالعكس . • سرويس كشتي ( كانتينري و غير كانتينري ) به بنادر مهم جهان و بالعكس . سرويس حمل مركب ( كشتي + كاميون و كشتي + قطار و…). ترخيص و انجام تشريفات گمركي كالأ در كليه گمركات كشور . • ترانزيت كالا به آسياي ميانه و بالعكس اخذ بيمه نامه باربري محمولات صادراتي و وارداتي • سرويس DOOR TO DOOR
   
   77527792
  تهران-سعدي-تلگرافخانه-258-ط4 واحد405