سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

گرمای جنوب

تولید لوازم خانگی
تلفن: ۵ ـ ۶۷۰۹۴۲۴ ۹ـ۶۷۰۳۹۸۸ ـ ۰۲۱ تلفن مغازه: ۵۶۲۱۱۳۰ ـ ۵۶۱۹۸۲۰ ـ ۰۲۱
   ۰۲۱ - ۶۶۴۲۶۱۴۳ - ۶۶۹۳۹۷۴۳
  تهران - تهران - خیابان آزادی ـ پلاک ۱۶۳