دوشنبه, ۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 27 May, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

تهران مبدل، شركت

تاسیسات حرارتی و/یا برودتی
   ۹~۷۷۳۳۹۸۴۷, ۷۷۳۳۵۵۴۴, ۷۷۳۴۶۱۹۰
  تهران - تهران - جاده آبعلی - نرسیده به سه راه سازمان آب - جنب تویوتا - خ. 16متری ظهیری - ش. 7