یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
بانک اطلاعات مشاغل

جهانی

نساجی : بافندگی
   ۳۳۵۶۷۵۲۰, ۳۳۵۵۲۶۵۹
  تهران - تهران - خ. 15خرداد شرقی - بعد از چهارراه سیروس - پ. 260